10 Sep 2007

Diferencias entre valenciano y catalán .- parte 2

Escrito por: zpmiente el 10 Sep 2007 - URL Permanente

DIFERENCIAS ENTRE CATALÁN Y VALENCIANO II

"Pistas para reconocer textos en Valenciano

'catalanizado' o en Catalán".

A continuación se enumeran una serie de rasgos lingüísticos que pueden servir

para identificar fácilmente textos escritos en Catalán, o en el Catalán "avalencianado"

que impone la pancatalanista Academia Valenciana de la Lengua (A.V.L.).

1)
Valenciano: Este, esta, estos, estes.

Catalán: Aquest, aquesta, aquests, aquestes.


2) Valenciano: Este - Eixe - Aquell. (La misma raíz para la variante femenina y los plurales)

Catalán: Aquest - Aqueix - Aquell. (La misma raíz para la variante femenina y los plurales)


3) Valenciano: Açi - Ahi - Alli.

Catalán: Aquí - (no tiene) - Allí.

4) Valenciano: Meua, teua, seua.
Catalán: Meva, teva, seva.


5) Valenciano: Mosatros, vosatros, mos, vos.

Catalán: Nosaltres, vosaltres, ens, us.


6) Valenciano: Atre, atra, atres.
Catalán: Altre, altra, altres.


7) Valenciano: Huit, deneu, xixantahuit, doscentes, millo, quint, sext, vigesim.

Catalán: Vuit, dinou, seixanta-vuit, dues-centes, milio, cinqué, sisé, vinté.


8) Valenciano: Pos mentres que no prenga molt de pa en chocolate (uso de "-a", uso de "en").

Catalán: Doncs mentre que no prengui gaire pa amb xocolata (uso "-i", uso de "amb").


9) Valenciano: Hui, els bous estan en Muchamel (uso del verbo "estar", uso de "en").

Catalán: Avui, els toros son a Mutxamel (uso del verbo "ser", uso de "a").


10) Valenciano: Els autors han segut uns chics prou jovens (uso verbo "ser" formas pasivas).

Catalán: Els autors han estat uns nois bastant joves (uso verbo "estar" formas pasivas).

11)
Valenciano: Davant de mi esta el sapo ("de + mi/tu/ell/mosatros/vosatros/ells).

Catalán: Davant meu es el gripau ("meu/teu/seu/nostre/vostre/llur).


12) Valenciano: Te que ser vert, no roig.

Catalán: Te que esser vert, no pas vermell (uso del "pas" en negaciones).


13) Valenciano: Ademes, lo pijor es que yo pense aixina (uso de "lo", uso de "-e").

Catalán: A mes a mes, el pitjor es que jo penso aixi (uso de "el", uso de "-o").


14) Valenciano: Dos homens menuts i dos chiques boniques (uso de "menut/chicotet").

Catalán: Dos homes petits i dues noias macas (uso de "petit" diminutivo, "dues" femenino).


15) Valenciano: Se diu molt pronte com parar un servici roín (uso de "se" impersonal).

Catalán: Hom diu força aviat com aturar un servei dolent (uso de "hom" impersonal).


16) Valenciano: Articul, vehicul, vincul (uso de "-cul". Salvo "muscle", "mascle").

Catalán: Article, vehicle, vincle (uso de "-cle").


17) Valenciano: Formalisar, realisat, analisà (uso de "-isar", "-isat", "-isà").

Catalán: Formalitzar, realitzat, analitzada (uso de "-itzar", "-itzat", "-itzada").


18) Valenciano: Chufa, chutar, che (uso de "ch-").

Catalán: Xufa, xutar, xe (uso de "x-").


19) Valenciano: Mege, plaja, coche (uso de "g", "j", "ch").

Catalán: Metge, platja, cotxe (uso de "tg", "tj", "tx").


20) Valenciano: Novela, ilicità, colege (uso de "l").

Catalán: Novel.la, il.licità, col.legi (uso de "l.l").
21) Valenciano: Pronte, conte, assunt (uso de "n").

Catalán: Prompte, compte, assumpte (uso de "mp").


22) Valenciano: Pobrea, rarea, durea (uso de "ea").

Catalán: Pobresa, raresa, duresa (uso de "esa").


23) Valenciano: Regateig, braceig (uso de "-eig").

Catalán: Regatejo, bracejo (uso de "-jo").


24) Valenciano: Les chiques. Les idees. Les dos voltes (uso de "les", "-es").

Catalán: Las noias. Las ideas. Las duas vegadas (uso de "las", "-as").


25) Valenciano: Noroest, surest, surafrica.

Catalán: Nord-oest, sud-est, sud-africa.
26)

Valenciano: Carlos i Ampar estan ahí menjant

polp.

Catalán: El Carles i la Empar son allí menjant pop (uso de artículo ante nombre propio).


27) Valenciano: Eixir, agarrar, parar, vore, tindre, vindre, assentarse, naixer, traure...

Catalán: Sortir, agafar, aturar, veure, tenir, venir, seure, neixer, treure...


28) Valenciano: Insistixc, seguixc, sapien, creguen, haja, feres, donares, referix...

Catalán: Insisteixo, segueixo, sapiguen, creguin, hagi, fessis, donessis, refereix...


29) Valenciano: Elig (uso de "-ig" sonido "ch" castellana).

Catalán: Elx (uso de "-x" sonido "ch" francesa).

Compartir

  • Eskup
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

79 comentarios · Escribe aquí tu comentario

eixampop dijo

NO existe ninguna universidad del mundo en la que se estudie al valenciano cómo lengua independiente de la lengua catalana, hablamos un dialecto de esa lengua y eso no supone ningún tipo de imperialismo ni ninguna otra memez, las lenguas son para usarlas y no para hacer politiquería barata.

eixampop dijo

Per cert, els il·licitans som d'Elx, em referisc a l'ultim punt, el 29

Anónimo

Anónimo dijo

Jo sóc català i per al meu la llengua catalana i la valenciana no són iguals. Em sembla una mostra d'imperialisme d'alguns polítics catalans el voler imposar als valencians una llengua que no és la seva. Una salutació a tots els amics de València

Anónimo

Anónimo dijo

és que no són iguals ni el català de vic i el de manresa, amic. ni el de reus, ni el de perpinyà, ni el de maó,.... ni el d´elx amb lo de castelló, jaja.

zpmiente dijo

El català de Vic i de Manresa és el mateix idioma no obstant això el valencià és una llengua completament diferent amb paraules i composicions verbals completament distintes al català..... i a més, com llengua, és molt més antiga que el català.

Angel

Angel dijo

Pots posar totes les diferencies que vulgues, pero si et poses a buscar les semblances veràs q n'hi ha moltes mes q de diferencies. L'unic q passa es q es q l'idioma q compartim te l'unic problema de tenir el nom q fa referencia nomes a certa part del territori, i aixo, als q no son catalans els molesta. Io soc catala i parlo valencia. No tinc cap problema en cambiarli el nom si aixi vos heu de sentir millor, però trovo una soberana chorrada totes estes lluites quan aixo es terreny dels lingüistes. Sense anar mes lluny, si un castella ve a catalunya i no a sentit en la vida el valencia no entendra practicament res, o si ve a valencia tampoc. Si un valencia ve a catalunya si q ho enten, no el 100 % pero si el 90, per tant, es pot considerar la mateixa llengua. S'hauria de dir potser "mediterrà" en lloc de "català" q certament pot molestar-vos menys. La questió es q es el mateix, vulgueu o no.
Per al que diu q el català no es igual al valencia, es clar q si, igual q io no parlo igual q el del poble del costat meu, pero aixo no significa q siguen idiomes diferents, son dialectes diferents i prou.

Angel

Angel dijo

Per cert, en ves de buscar coses rares com estes de les diferents terminacions el que hauries de fer es parlar el teu idioma, si es q ho es, el valencia, q ia pareixes un de tants politics valencians q defensen la seua llengua i no la han usat en la vida...(io soc del sud de catalunya i "patixo", no "pateixo" com a barcelona, o "patisc" com a valencia, i aixo no vol dir q parle un idioma diferent).

L'atre que diu q el valencia es mes antic, podria dirme alguna prova que digue q es aixi? No ho nego, la veritat es q u desconec i tinc curiositat.

adversario?

adversario? dijo

DIFERENCIAS ENTRE EL CASTELANO Y EL ANDALUZ

1 Igualación de /l/ y /r/ implosivas
2 Igualación de los sonidos de /s/ y /θ/ iniciales o intervocálicos
3 Igualación de la /ll/ y de la /y/
4 Pérdida de la /d/ intervocálica e inicial
5 Pérdida de las consonantes finales /r/, /l/ y /d/
6 Pérdida de la /n/ implosiva ante /j/ aspirada
7 Pérdida ocasional de la /r/
8 Pérdida puntual de la /n/
9 Pérdida puntual de la /o/
10 Pérdida ocasional de la /e/
11 Pronunciación de la /s/ predorsal o coronal plana
12 Pronunciación de la /ch/ fricativa
13 Aspiración de la /j/
14 Aspiración de la /h/ procedente de /f/ latina inicial
15 Aspiración de consonantes implosivas
16 Aspiración de consonantes finales
17 Heheo
18 Nasalización por aspiración
19 Nasalización de las vocales que anteceden a /n/ final
20 Tendencia a la elisión y a la fusión de palabras

Segun tu criterio pues, el argentino, mexicano, boliviano, andaluz, extremeño, murciano, castellano y un largo etc son diferentes lenguas no? No te he puesto todas las diferencias porque no cabian. No intentes buscar los 3 pelos al gato, Valencia ha sido durante muchisimos años catalana y hemos compartido gobierno y cultura. No hagas separaciones estupidas.

Marieta

Marieta dijo

Què tonteries, per favor!! si no és la mateixa llengua com és que pots entendre el què escriuen ací? No m'agraden les invasions ni les imposicions però no puc dir què el valencià i el català siguen dues llengües diferents. Vaig estudiar francès i ara estudie italià, són llengües amb una base comuna però diferents, sinó coneixes la llengua no et pots comunicar de manera fluïda amb els francesos i els italians; en canvi, els valencians si ens podem comunicar perfectament amb els catalans i els mallorquins (gent de les illes, com és el gentilici per a tots?).

Marieta

Marieta dijo

Io tinc entés què quan Jaume I va conquerir València li va concedir la autonomia com a regne, per tant no som part de Catalunya ni ho hem sigut mai; però en expulsar els musulmans el territori valencià es va repoblar amb aragonessos i catalans, per tant tot té un sentit.

Anónimo

Anónimo dijo

guacala

Anónimo

Anónimo dijo

guacala

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

¿repoblación de catalanes'..jajaja..NUNCA llegaron al 5%. Por tanto es IMPOSIBLE q nos trajeran una lengua cuando antes ya había escrito de los q derivó después la lengua valenciana...vamos...q no te lo crees ni tú..a manipular documentos y a mentir...te vas a Cataluña q seguro q allí están encantados de recibir a ignorantes y falsificadores de la hostoria...

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

Gramática

SUSTANTIVOS

GENERO: se conserva el mismo genero, en general, en todas las lenguas romanicas, del que tenian en latin,

aunque existen algunas diferencias:

VALENCIANO

CATALÁN

* del masculino -eu, se forma el femenino -eua: * se forma el femenino en terminacion -eva:
hereu-->hereua; Andreu--> Andreua; jueu--> jueua. hereu-->hereva; Andreu-->Andreva; jueu-->jueva.
* excepto en l'apichat, se dice, duquesa, princesa, alcaldesa, * se dice duquessa, princessa, alcaldessa,...


* sustantivos de distinto género para ambos idiomas:
la ventaja, la escafandra, la fel, la ajuda, la pendent, el aladre,.. aventage, escafandre, fel, ajut, pendent, la arada,...
* nombre abstractos que en valenciano son masculino: * en catalán son femenino:
amor, ardor, color, dolor, sopor, temor,...


* nombres de oficios que en valenciano, masculino acaba en e: * en catalán en masculino acaban en a:
el maquiniste, el periodiste, el caixiste,... el maquinista, el periodista, el caixista,...

NÚMERO: diferencias de aplicación a singulares y plurales:


* trato que el catalán da al nombre que en singular acaba en R: * en catalán pierden la R final:
carrers, papers, retors,... carrés, papés, retós,...
* palabras terminadas en E en singular, cuando pasan al plural, el valenciano hace NS final y el catalán S final:
homens, jovens, orfens, termens, ... homes, joves, orfes, termes, ...


* nombres que el valenciano hace plural en O, el catalán hace en Os:
boscs, gusts, presuposts, ... boscos, gustos, presupostos, ...
* nombres masculinos terminados en valenciano en O y OS: * el catalán lo hace en E y ES::
generos, quadros, litros, quilometros, ... generes, quadres, litres, quilometres, ...


* nombres que en valenciano acaban en OS: * en catalán se suprime la O:
gojos, desijos, passejos, ... goigs, desigs, passeigs, ...
* singular con dos consonantes final-->plural se añade una S: en singular se adosa una E, que conserva en plural:
assunt--> assunts; cult-->cults; ... assumpte-->assumptes; culte-->cultes; ...

ADJETIVOS

Los adjetivos presentan, en general, las mismas diferencias que los sustantivos en cuanto al plural:

VALENCIANO

CATALÁN

* millors, pijors, ariscs, vists, foscs, comodos, omnimodos, * millos, pijos, ariscos, vistos, foscos, omnimodes,
vagos, cults, presunts, rojos, mijos, llejos. comodes, vagues, cultes, presumptes, riogs, migs, lleigs.


* adjetivos cuantitativos: prou, massa(para singul. y plural). * prou, prous; massa, masses.
* en catalán, su uso varia mucho si va o no con preposición:
quant de pa, fa molt de fret, menge molt de chocolate, tenim * quant pa, fa molt fret, menge molta chocolata,tenim poc
poc de vi, bastant visites, quanta neu, portava menys vi. vi, bastant de visites, quanta de neu, portava menys vi.


* no existen prohibiciones para usar "mateix, demes y varis" * existen restricciones en el uso de estos adjetivos.


PRONOMBRES

PERSONALES------> Diferencias morfológicas:


VALENCIANO

CATALÁN

1ª persona, singular. .......................YO .........................JO
2ª persona, plural .......................VOS.. (yo vos desige) ........................US .........(jo us desijo)
Otros NOS, NOSATROS, NOSATRES,

VOSATROS, VOSATRES
ENS, MOSATROS, NOSALTRES,

MATROS, VATROS, VOSALTRES


reflexivo .............................SE o ES.(es diu, se diu) ...................HOM........(hom diu)
formas átonas .................ME, TE, SE, EM, ET, ES........ solamente EM, ET, ES
forma adverbial .........................¿qué no está?................... .............¿que no hi es?

---------> Diferencias sintácticas:

* refiriendose a cosas y personas, puede utilizar "a ell o d'ell" * para referirse a cosas debe evitarse.
....................................torném a parlar d'ell................. ..........en tornem a parlar
* diferencias en la composición de distintas frases:
davant de tu, aixo está fet per mi, darrere de tu, pintat per tu. davant teu, aixo es fet meu, darre teu, pintat teu


* tratamiento ................................VOSTE.......................... .........................VOS

POSESIVOS

VALENCIANO

CATALÁN

MEU, TEU, SEU, MEUS, TEUS, SEUS, MEVA, TEVA, SEVA, MEVES, TEVES, SEVES,
MEUA, TEUA, SEUA, MEUES, TEUES, SEUES,
NOSTRE, NOSTRES, VOSTRE, VOSTRES.


MA, TA, SA, MON, TON, SON,......................... uso restringido de estas formas
MES, TES, SES, MOS, TOS, SOS. uso restringido de estas formas
mon pare, el meu pare, la seua casa, ma mare. casa teva, mare meva.

DEMOSTRATIVOS


EST o ESTE, EIX o EIXE, AQUELL, AQUEST, AQUESTA, AQUEIX, AQUEIXA,
ESTA, EIXA, AQUELLA, ESTOS, EIXOS, AQUESTS o AQUESTOS, AQUESTES,
AQUELLS, ESTES, EIXES, AQUELLES.............. AQUEIXOS, AQUEIXES.

RELATIVO

Por influencia del castellano, se ha generalizado el uso del "que", pero en algunos lugares de la Comunidad Valenciana aún sigue vivo el "qui", perfectamente legítimo, y que se debe generalizar: " el meu amic, quiha vengut d'America".

INDEFINIDOS


ATRE, ATRA, ATRES, ALTRE, ALTRA, ALTRES,
LES DOS, NUMERÓS, NUMEROSOS................ ABDUES, NOMBROS, NOMBROSOS

NUMERALES

El sistema numeral valenciano se parece más al latín que al catalán, más a su madre que a su hermano:

VALENCIANO

CATALÁN

cardinales:.... dos, huit, desset, dihuit, deneu, xixanta,

huitanta, huit-cents, millo, billo, trillo, ...
dugues o dues, vuit, disset, divuit, dinou, seixanta,

vuitanta, vuit-cents, milio, bilio, trilio, ...
ordinales:...... quint, sext, septim, vigesim, decim, ... cinqué, sisé, seté, vinté, ... (arcaismos)
partitivo:....... mitat, miller o millar, ... meitat, miler, ...

ARTÍCULO NEUTRO

En valenciano, se utiliza mucho el artículo neutro LO y LOS, especialmente cuando va delante de un adjetivo sustantivo; en catalán, está totalmente prohibido su uso. En valenciano, se puede usar este artículo:

a) delante de un adjetivo: lo bo del cas.

b) delante de un pronombre: lo meu, lo teu, lo seu, ...

c) delante de un adverbio: lo pronte que has vingut.

d) delante de toda una oración: va fer lo que li van manar.

CONSTRUCCION VALENCIANA

CONSTRUCCION CATALANA

Lo maravellos d'esta persona. ¿Saps lo que he pensat? El que es maravillos d'aquesta persona. ¿Saps el que he pensat?
No sabia lo animal que eres. Ara serviran lo atre. No sabia com eres d'animal. Ara serviran el atre.
Vine lo mes pronte que pugues. Vine el mes aviat que puguis.

PREPOSICIONES


VALENCIANO CATALÁN
EN, AB (arcaísmo)...................... AMB
DES DE DES QUE

* Guiros preposicionales:


sabent-ho.................................... a sabuda de
sense saber-ho sense sabuda de
davant de / damunt de / darrere de al davant de / al damunt de / al darrere de
baix de / fora de al dessota de / al defora de


a les voltes de............................... al volt de
a pesar de malgrat
en comparació de en esguard de

* En catalán se prohibe poner las preposiciones A, DE y EN delante de la conjunción QUE, en valenciano no:


ho hem conseguit gracies a que..... ho hem conseguit gracies que
s'escabota en que li donen... s'entesta que li donin
es queixaven de que es queixaven que

* En valenciano a veces se pone EN delante del infinitivo, y en catalán de pone A:


pensar en dir-ho........................... pensar a dir-ho

* El valenciano determina mejor si se trata del lugar a donde se va, o del lugar donde se está:


vaig a Valencia............................. vaig a Valencia.................(de ir a Valencia)
estic en Valencia estic a Valencia.................(de estar en Valencia)

* En valenciano no se usa EN para la dirección, en catalán si:


anar a algun lloc............................ annar en algun lloc
pujarem a aquella montanya pujarem en aquella montanya

* En cuanto a la relación de la preposición DE y los verbos:


prometre ensenyar........................ prometre d'ensenyar
no m'estava permes anar no m'era permes d'anar-hi

* En catalán muchas veces no aclara si un PER es final o casual, en valenciano se usa PER y PER A, según el caso:


pis per llogar / pis per a llogar....... pis per llogar

* Hay casos donde el catalán usa A donde el valenciano usa PER:


per la vesprada............................. a la tarda
pel mati al mati

* La preposición SENSE en catalán se convierte en SENS pocas veces, en valenciano, siempre que va delante de vocal:


sens amo, sens anar...................... sense amo, sense anar

* En catalán no se puede usar la forma BAIX ni como adjetivo ni como adverbio, en valenciano si:


el carrer baix............................... no se puede utilizar
estar baix la direcció del mestre.... no se puede utilizar

* En valenciano se utiliza....PER A............................y en catalán... PERQUE.

* Particularidad valenciana es el uso de AD por A, delante de vocal para reforzar la preposición: di-li-ho ad ella.

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

ADVERBIOS

A. ADVERBIOS DE LUGAR


VALENCIANO CATALÁN
aci (dialectal aqui), enlloc............................. aqui
en algun lloc o en cap lloc enlloc
d'ença, d'enlla (cap aci, cap alla) deçà i dellà


llunt (raramente, lluny).................................. lluny
baix, baix de, davall sota, dessota
dins, per dins dintre, endintre, endins
fora, per fora, afora enfora


arrere, cap arrere, cap a darrere................... rere, darrera, enrera
davant, cap avant, per davant endavant
cap a rere, darrere, davant endarrera, al davant
damunt, dalt, baix al damunt, a dalt, a baix

B. ADVERBIO DE TIEMPO


VALENCIANO CATALÁN
entonces,en aquell moment,ara,llavors,en aixo aleshores
ben demati, de matinet de jorn
no mai mai no


a la vesprada, al final de la "vesprà"............ a la tarda, cap al tart
hui avui
pronte, molt de mati d'hora, aviat
de nit, cap a de nit, al fer-se de nit de nits, de part de vespre, al cap vespre


a boqueta de nit, al fer-se de nit...................... a entrada de fosc
entre dos llums entre dues llums
al fer-se fosc o al fer-se de nit al foscant de la nit
una volta, una vegada un cop, un pic


despus-dema, despus-dema l'atre................... dema passat, dema passat l'altre
encara, mentres adhuc, mentre
despus-ahir abans d'ahir
en mig, en l'entre mig en l'endemig

C. ADVERBIOS DE MODO


aixina (también aixi)........................................ així
debades edebades
de peu, dret dempeus

D. LOCUCIONES ADVERBIALES


VALENCIANO CATALÁN
en abundancia............................................. a balquena, a betzef
al tum tum, a l'animalà a la babalà
en totes les forces a la valenta


a rastres, a rastrons...................................... a rosegons
en bastants esforços amb prou feines
en un girar d'ulls amb un girant d'ulls
en un poquet mes amb un xic mes


sense perseverancia...................................... de bursada
sens avisar de cap i volta
de repent de cop sobte
de veres de debò


directament.................................................. de dret
lliure, sense pagar de franc
que va a menys de mancada
indirectament de retop


d'improvis.................................................... de transcantó
d'una vegada d'un plegat
en desorde en doina
a pols en sopols


mes pronte, mes be...................................... mes aviat
a penes gaire, gairebe
a posta a dretes
instintivament de pura pensa


de mentiretes o de broma............................. de per riure
continuament a tot estrop
en blanc a l'escapça
ajopits a la gatzoneta

E. ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN, NEGACIÓN Y DUDA


VALENCIANO


CATALÁN

* En catalán se usa la partícula francesa PAS en frases negativas:


no ha vengut................................................ no ha vingut pas
no faces aixo no facis pas aixo

* En catalán se suele poner el adverbio NO detrás de las partículas MAI, CAP, GENS, NINGU, etc., en valenciano se suele poner delante:


no vindras mai............................................. mai no vindras
no ho ha conegut cap home cap home no ho ha conegut
no me fa gens de por gens de por no me fa
no ha vengut ningu ningu no ha vengut

* Cuando se juntan más de un adverbio, en catalán se pone la terminación -MENT al primero, mientras en valenciano se le pone al segundo:


astuta i sabiament........................................ astutament i sabia

CONJUNCIONES

VALENCIANO CATALÁN
* Condicionales:....... mentres que / en que............. mentre que / amb que
* Casuales: per qué (con E cerrada) per què (con E abierta)
* Modales: aixi i aixina aixi


* Finales:.................. per a que.............................. per què
a fi de que / per a que a fi què / per tal com
* Concesivas: a pesar de que magrat que
* Temporales: mentres mentre


* Copulativas: siga .......siga sia........sia
* Adversativas: pero (con O cerrada y átona) però (con O abierta y acentuada)
......y cambia sitio-> pero els homens... els homes, però...
* Otras conjunciones: en tot o per tot amb tot


................................. a continuacio / en aixo........... tot seguit / amb aixo
cada volta / mes pronte cada pic / mes aviat
d'atra manera altrament
aixina i tot aixi i tot

VERBOS


VALENCIANO


CATALÁN

* Las diferencias comienzan ya en la nomenclatura:


género, número, modo, perfecte,...................... genere, nombre, mode, perfet,
imperfecte, plusquamperfecte... imperfet, pluscuamperfet,...

* La terminación de la 1ª persona del sing. del presente indicativo, en catalán es -O, en valenciano es -E o pérdida de ésta:


cante, perc, tem, sent, servixc, dorc, parle,....... canto, perdo, temo, sento, serveixo, dormo, parlo,...

* Hay infinitivos que tienen distinta forma para los dos idiomas:


tindre , vindre , vore......................................... tenir , venir , veure

* En el presente del subjuntivo, A o E en valenciano, I o E en catalán:


prengue, diga, digues, capiam, capiau............... prengui, digui, diguis, capiem, capieu

* El mismo fenómeno anterior aparece en el imperativo plural:


prengam, prengau, prenguen............................ prenguem, prengueu, prenguin

* En el imperfecto del subjuntivo, el valenciano utiliza -ARA, -ERA o -IRA, el catalán -ES o -IS:


cantara , temera , partira.................................. donés , rebés , sofris
cantares , temeres , partires donessis , rebessis , sofrissis

(se mantiene una forma del valenciano antiguo en -ES, pero distinta del catalán: sofrisses, sofrisseu, sofrissen).

* En la formación de los tiempos compuestos, la voz pasiva del valenciano usa el verbo SER, el catalán el ESTAR:


he segut convidat............................................. he estat convidat
havia segut convidat havia estat convidat

* La formación del verbo SER es distinta:


eres, fon, ser, sent, segut o sigut...................... ets, fou, esser, essent, estat

* El valenciano hace una clara distinción entre los verbos SER y ESTAR, que usa como el castellano:


ya estem aci.................................................... ja hi som aquí

* En los verbos incoactivos, en catalán nexo -EIX, en valenciano -IX:


florix, patix, servix, comvertix.......................... floreix, pateix, serveix, converteix

* En la segunda conjugación encontramos verbos con infinitivos diferentes:


naixer, traure, tindre, vindre, vore.................... neixer, treure, tenir, venir, veure

* También en la 2ª C., verbos que tiene el catalán y no el valenciano, y viceversa:


sentar-se , entropeçar..................................... seure , asseure , ensopegar

* Verbos que en presente tienen en catalán la grafía SC, y en valenciano la tienen en XC:


vixc , creixc , creixques , vixques.................... visc , cresc , cresques , visques

* Verbos de la 2ª C. que en valenciano tienen E cerrada, y en catalán E abierta:

coneixer, pareixer, mereixer, vencer, ofen, depen, ...

* La intercalación en catalán de una I antihiática entre la raíz y la desinencia en algunos verbos de la 2ª C.:


caem , caeu , creem , creeu............................ caiem , caieu , creiem , creieu

* Algún participio catalán inusitado en valenciano: rist..............................rigut

* En la 2ª C., futuros y condicionales diferentes: voré, voria.....................veuràs, veuries

* Verbos en valenciano que conservan la raíz NY, en catalán N:


planyguí , planyga.......................................... planguí , plangui

* Terminación de la 2ª y 3ª persona del plural del subjunt. e imperat. de la 2ª C., en catalán EM y EU, valenciano AM y AU:


vingam , vingau.............................................. vinguem , vingueu

* El valenciano conserva mayor número de verbos de la 3ª Conjugación puros:


gruy , muny , lligc........................................... grunyeix , munyeix , llegeixo

* Verbos que en catalán conservan sólo la forma pura, en valenciano tienen las dos, la pura y la incoactiva:


acudix , presumix , consumix.......................... acut , presum , consum

* Existen detalles diferentes en algunos verbos puros:


obri , ompli.................................................... obre , omple

* Participios pasados diferentes en verbos de la 3ª Conjugación:


sofrit, establit, omplit, complit, suplit............... sofert, establert, omplert, complert, suplert

* Cambios de conjugación en algunos verbos en valenciano, en catalán no:


amansir--> amansar; acovardir-->acovardar; espessir--> espessar

* En los verbos irregulares de la 2ª C., en catalán existe velarización, en valenciano no:


sapia , sapies , capia , capies.......................... sapiga , sapigues , capiga , capigues

* También en irregulares, existencia en catalán de una I antihiática con diptongo temático(vocal más U), en valenciano no:


veem , veeu................................................... veiem , veieu

* Fenómeno de velarización del radical muy frecuente en valenciano, sin correspondencia en catalán (ejem.: cosir, tossir, eixir)


tusc , tusca , tusques...................................... tusso , tussi , cuso , cusi
cusc , cusca , cusques cusis , eixo , eixi

* Los irregulares de la 3ª C. con tema diferente en el presente del subjuntivo y en el imperativo:


cullga , cullgues , cullga , cullga....................... culli , cullis , culli , culli

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

ORTOGRAFIA

La ortografía valenciana está puesta al día desde la normalización llevada a cabo por la Real Academia de Cultura Valenciana, realizando un estudio concienzudo cuyos resultados están recogidos en el opúsculo titulado "Documentación formal de l'Ortografía de la Llengua Valenciana".

La reforma se inspiró en un criterio prudente, que todo el mundo espera que sea la definitiva ya que fue aceptada en El Puig por las dos más importantes entidades culturales valencianas, Lo Rat Penat y la R.A.C.V., luego se adherieron numerosas entidades más pequeñas y tuvo también el respaldo de la mayoría del pueblo valenciano.

Esta reforma está basada principalmente en el valenciano hablado y escrito del mismo pueblo valenciano, dejando de lado catalanismos intoxicadores que perfectamente pueden ser sustituidos por formas autenticamente valencianas.

Encontramos los siguientes matices de cambio con las Normas del 32 y el catalán:

* Se recuperan letras tan valencianas como la CH y la Y griega, y eliminan letras inútiles.

* Se simplifican grupos, etimológicos o no, que son totalmente inexistentes en valenciano, foneticamente, como TM, MPT, TN, TLL, TZ, TJ, TG, TX.

* Se aplica un criterio de sencillez, coherencia y universalidad, evitando cargar a los usuarios con una letanía de excepciones; esto hace más fácil la escritura del valenciano; por ejemplo, se escriben consonantes sordas en las finales que han dejado de ser sonoras en la lengua del pueblo: P, T, C, en vez de B, D, G.

* Esta ortogafía se basa en la fonética viva y actual del idioma valenciano. Ya no se escribe: setmana, rotllo, organitzar, espatlla, platja, metge, Betxi, etc., sino semana, rollo, organisar, espala, plaja, mege, Bechi, etc.

Una vez ya en vigor la reforma ortográfica de nuestra Real Academia de Cultura Valenciana, es un deber colectivo seguirla estrictamente si no queremos volver a la anarquía de otros tiempos o que la Lengua Valenciana se corrompa por la influencia de lo escrito sobre el lenguaje hablado.

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

SINTAXIS ORACIONAL

La sintaxis oracional es sustancialmente la latina en las lenguas penínsulares románicas, con mínimas variaciones. Señalaremos, no obstante, algunas peculiaridades del valenciano frente al catalán:


VALENCIANO

CATALÁN

* Oraciones de temor: cuando se da una oración de subjuntivo, en valenciano se utilizan las formas verbales distintas al catalán:


-ara, -era, -ira (anara, vinguera, partira)......... -es, -essis, -ís, issis, -issim, -issiu
tenia por de que vinguera tenia por que vingués, ...que morís

* Oraciones negativas: en valenciano no se emplea nunca el modismo "no pas", en catalán si, influencia del francés:


¿no has estudiat?, no vingues, no passeges hui ¿no has estudiat pas?, no vinguis pas, no passeguis

pas avui

* Oraciones temporales: el comienzo de estas oraciones es distinto:


mentres no vinga, des de que vingue,.............. mentre no vinga, des que vingui,
tan pronte com lo tinga tan aviat com lo tinga

* Oraciones concesivas: distinto comienzo también para valenciano y catalán:


a pesar de, no obstant que,............................ malgrat, tot i que

* Oraciones de emoción: distintos giros para valenciano y catalán:


me sap mal, me dona pena............................. em sap greu, em fa pena

* Oraciones de necesidad: en valenciano se usa poco el verbo caldre en oraciones afirmativas, en catalán se hace un uso abundante:


seria convenient que ara tingueres una moto.... caldria que aleshores tinguessis una moto

Dejamos de lado las diferencias sobre el uso de las preposiciones A, EN, DE, PER y la conjunción QUE, donde hay numerosas diferencias de uso, ya que éstas son tratadas en los diferentes apartados de preposiciones y conjunciones.

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

IFERENCIAS LEXICALES

Las diferencias lexicales entre el valenciano y el catalán las podemos ver a través del lenguaje hablado, los libros y los diccionarios.

La lengua viva valenciana la podemos oir en cualquier conversación de los que entre nosotros la hablan; la catalana en cualquier programa de televisión que se emite desde barcelona. Basta escuchar el catalán en estas televisiones o radios durante unos minutos, para darnos cuenta de que no estan hablando en nuestro idioma valenciano.

A continuación, pondremos unos cuantos ejemplos, de entre los numerosísimos casos, de frases con composiciones muy distintas en el aspecto lexical, entre ambos idiomas:


valenciano


catalán


Tots el dies m'alce a les sis................................... cada dia em llevo a les sis
No nos agarren mai mai no ens agafen
Nosatros nos trobem tots el dies nosaltres ens trobem cada dia
¿Vols que te rinyen? ¿vols que et renyin?


¿Per que t'ajupixes?............................................. ¿per qué t'ajups?
No vos vistau tan pronte no us vestiu tan aviat
Ya les trac ya les trec
Pau i Gil se cartegen Pau i Gil es cartegen


Prengau cireres i assecieu-vos.............................. agafeu cireres i feu-vos-en un tip
Sempre m'arranque la cresta sempre m'arrenco la cresta
Nosatres nos fem la faena nosaltres ens fem la feina
No te lleves mai la gorra mai no et traus la gorra


Maria vos prepara el sopar.................................. la Maria us prepara el sopar (supà)
Vestix al chiquet vesteix el nen
¿Està Pere, o no està? ¿Qué es Pere, o no l'est?
Pareixien els teus parents i no eren semblaven el teus parents i no els eren


Son les meues cosines.......................................... son les meves cosines
Este chiquet es dispost encara que no ho parega aquest noi es eixerit encara que no sembli
¿Se'n recorda molt de mi? ¿es recorda gaire de mi?
Tornarem a les huit en tornarem a les vuit


Puja en o a este vago........................................... puja en aquest vago
Yo tambe pujare jo tambe hi pujare
Sempre passe per este carrer sempre passo per aquest carrer
¿Tu no passes? ¿tu no hi passes?

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

FONETICA

* Muchas de las palabras escritas en este apartado, no son ortograficamente correctas, ya que son transcripciones foneticas*

La Comunidad Valenciana, dentro de la unidad sustancial de su fonetica, presenta unas pequenyas variantes de pronunciacion. Hay una modalidad al norte, otra en la zona central (llamada del "apichat") y otra que se habla en la Plana de Castellon y en los restantes pueblos de Valencia y Alicante no comprendidos en el "apichat".

Dado el hecho de esa pluralidad fonetica, sin perfuicio de poder hablar cada uno legitimamente su modalidad, los filologos valencianos se inclinan por la pronunciacion mas generalizada y mas rica de todas, para tenerla como normativa y a fin de darle unidad a la Lengua Valenciana. Esa fonetica es la de la Plana de Castellon y de los pueblos de Valencia y Alicante que no hablan "apichat".

Las razones por las cuales se ha elegido esta modalidad son las siguientes: a) es la mas semejante a la de nuestros clasicos; b) es la mas rica foneticamente, conserva la distincion entre B y V, tambien entre la S fuerte y la S suave, y conserva un sonido mas al distinguir entre CHE, GE y XE.


Valenciano

Catalán

Las vocales:

Posición tónica: A, E abierta, E cerrada, I, O abierta, O cerrada, U. ....... las mismas que en valenciano
Posición átona: no tiene ninguna I, U y E neutra.

Osea, el valenciano tiene siete vocales y el catalán diez. Las tres vocales del catalán en posición átona, sobre todo la E, invade constantemente el lenguaje, dándole una distinción inequívoca para con el valenciano.

* El catalán convierte las O átonas en U:


corona, poderós, chocolatà................................ curona, puderós, chuculatà

* El valenciano tiende a a hacer la E inicial en A:


aspardenyes....................................................... espardenyes

* Muchas palabras que en catalán son con E abierta, en valenciano son con E cerrada:


plé, séc, cép, envéja, estrét, pastorét, netét,... ple, sec, cep, enveja, estret, pasturet, netet,
correr, belléa, puréa, etc. correr, vellesa, puresa, etc.

* En catalán la A débil (neutra) tiene una pronunciación muy distinta al valenciano, en valenciano se escribe como suena foneticamente. Las palabras casset, claror, poma y dona suenan así:


casset, claror, poma, dona................................ kessèt, cleró, pòme, donè

* En catalán la E tiene el mismo sonido que la A débil (neutra), en valenciano no:


suenan distinto:................................................. suenan igual:
teulada y taulada, teula y taula, pauet y peu, teulada= taulada, teula= taula, pauet= peuet,
pau y peu, regle y regla, negre y negra. pau= peu, regle= regla, negre= negra.

* En catalán la O átona se pronuncia U, dando lugar a homófonos, en valenciano no:


podia y pudia, ollada y ullada........................... podia= pudia, ollada=ullada

Los diptongos:

* En catalán el diptongo OU se pronuncia AU: ploura............................plaura

* En valenciano se pronuncian los diptongos crecientes IA, IE, IO:


Va-len-cia, pie-tat, ac-cio................................... Va-len-ci-a, pi-e-tat, ac-ci-o

Las consonantes:

* Las consonantes C y G, situadas entre vocal y L, dan en catalán CC y GG, en valenciano no:


tecla, espectacul, regla,..................................... tec·cla, espectac·cle, reg·gle,
segle, juglar, etc. seg·gle, jug·glar, etc.

* Las consonantes B y P, situadas entre vocal y L, dan en catalán BB y PP, en valenciano no:


poble, triple........................................................ pob·ble o pop·ple, trip·ple

* Distinto sonido en valenciano para la B y la V, en catalán tienen el mismo sonido:


suenan distinto: herba y servir.......................... suenan igual: veure y beure

* En catalán existe la L geminada (LL), en valenciano ha desaparecido casi por completo:


alegar, ilustre, metalic....................................... al·legar, il·lustre, metal·lic

* En valenciano desaparece el sonido de la T en el grupo TLL, que el catalán conserva:


ralla, espales, etc............................................... ratlla, espatlles

* El catalán mantiene la geminación de la M y de la N (MM, NN), en valenciano se simplifica; se pronuncia:


semana, cona...................................................... semmana, conna

* En valenciano la C y la G suenan como están escritas, en catalán hay ocasiones que suena la C como G y vicev.:


dracma, regne....................................................... dragme, recne

* La R final absoluta en valenciano sólo se suprime en la zona limítrofe con Cataluña; en catalán se suprime generalmente, en los siguientes casos:


Infinitivos verbos: parlar, voler, correr.................................... parla, vole, corre
Derivados en ER: ferrer, galliner ferre, galline
Derivados en AR: pinar, bestiar pina, bestia
Derivados en DOR: teixidor, volador teixido, volado


Verbales en TOR y SOR: protector............................................ protecto
Palabras diversas:............ clar, diner, por, ahir, etc. cla, dine, po, ahi, etc.

* En catalán se pronuncian grupos consonánticos que en valenciano están simplificados, MPT, PT, NT, TM:


redentor, assuncio, prensa.................................... redemptor, escriptor, premsa

* En catalán, el grupo DV da VV o BB, en valenciano no:


advent.......................................................... suena evven o ebbent

* La consonante palatal africada CH, al principio de palabra o sílaba, se vuelve fricativa sorda en catalán; en valenciano no se da esta circunstancia:


charrar, puncha, chocar......................................... sera, punse, socà

* En catalán se omite la semivocal I delante de la S fricativa sorda (la i del grupo ix); en valenciano no:


aixina, caixa, baix................................................... asine, case, bas

* Las terminaciones en ada, ades, ador, adora, adors, adores, en catalán se pronuncia tal como se escribe; en valenciano se pierde la D de esas terminaciones:


vesprà, menjaes, compraor, ventilaors............. vesprada, menjades, comprador, ventiladors

* En valenciano la S intervocálica de las terminaciones en ESA desaparece; en catalán no:


vellea, fortalea, riquea............................................ vellesa, fortalesa, riquesa

* El valenciano mantiene la S final de ciertas palabras cultas; el catalán la suprime:


sintaxis, dieresis, tesis, tisis................................... sintaxi, dieresi, tesi, tisi

* El valenciano huye de palabras acabadas en US, el catalán no: ...............tipus,Augustus, etc.

* Finalmente, hay que hacer constar que entre el valenciano y el catalán hay muchas divergencias en el vocalismo de las mismas palabras:


afeminat, naixer, amatista, traure, assamblea, ........ efeminat, nèixer, ametista, treure, assemblea,
giner, dumenge, bofetada, rencor, redo, rubi, gener, diumenge,bufetada, rancor, rodó, robí,
ebaniste, estandart, ampar, sargent, foruncul, ebeniste, estendart, empar, sergent, furoncul,
averia, assessi, cenefa, charrar, sofocar, etc... avaria, assassi, sanefa, xerrar, sufocar, etc...

Los verbos:

* La E neutra catalana, en el curso de la primera conjugación pasa a E abierta; en valenciano no:

- en los verbos acabados en EAR, EJAR, EGAR, etc.: creeu, envegen, combregen, seques,etc.

- en un grupo determinado de verbos: pecar, vedar, remeiar, veremar, semblar, trencar, abeurar.

* Los verbos que tienen una O átona pronunciada en catalán U, son innumerables;en valenciano tal se escribe:


sopar, adobar, poder, sofocar, escolar-se, redolar, supà, adubà, pudé, sufucà, escular-se, rudulà,
escoltar, escombrar, evaporar, colgar, formar, etc. escultà, escumbrà, evepurà, culgà, furmà, etc.

Resumiendo, el valenciano tiene un sistema fonético propio plenamente característico y sustancialmente diferenciado del catalán. No basta con decir que catalán y valenciano tienen los mismos sonidos para decir que , a nivel fonético, son la misma lengua. Los sonidos son los mismos por lo que se refiere a las consonantes, pero el sistema vocálico es distinto y las consonantes son usadas y combinadas de distinta forma.

Anónimo

Anónimo dijo

Mínimo ejemplo de vocabulario...hay miles de palabras diferentes entre la lengua valenciana q tuvo un siglo de Oro en el s. XV y el catalán creado en 1906 por el químico Pompeyo Fabra

VOCABULARIO

* Este apartado contiene las equivalencias castellano-valenciano-catalán para que pueda ser consultado por cualquier persona interesada, aún no sabiendo valenciano ni catalán. En el apartado de "valenciano" aparecen, a veces, varias palabras, ya que la filosofía de la RACV es incluir todas las que afectan a las distintas variedades de la lengua valenciana, si no se incluyen, es por falta de espacio*

A causa de la falta de tiempo, faltan muchas palabras, ¡Participa! y mandanos algunas.

Castellano.......Valenciano.......Catalán

...........................A.............................

abedul...................................abedull...................................bedoll

abono....................................fem.........................................adob

aborto....................................abort, malpart,........................avortament

abuelo....................................yayo........................................avi

acequia..................................sequia......................................rec

adobe.....................................atobó.......................................tova

agorero...................................agorer.....................................malastruc

aguacero.................................aiguada, aiguaço, alaboc........xàfec,xafegada

ahorrar,ahorro........................aforrar, aforro,alforro............estalviar, estalvi

airoso.....................................airos, templat.........................airívol

alfabeto..................................alfabet....................................abecedari

alquiler...................................estage.....................................lloguer

alubia.....................................fesol, fesolera.........................mongeta

apellido..................................llinage....................................cognom

...........................B..............................

balsa......................................bassa......................................tolla

baratija..................................quincalla,bacaleta..................galindaina

bártulos.................................entroperis...............................estris

basura...................................fem, brossa.............................escombraries

batacazo................................bac, tanganada.......................patacada

belleza...................................bellea.....................................bellesa

beso.......................................bes.........................................petó

bicho.............................................animalet.................................cuca, bestiola

bobo......................................bovo, boig, beco, saboc, etc...badoc, babau

boquilla.................................embocadura............................broquet

borbotón...............................borbollo, broll, gall..................devesall

borrachera............................borrachera, bufa, mona, pet....torradora, trompa

borracho...............................begut, bufat, ebriac, cep, pirri..borratxo, pitof

bribón...................................ribalt.........................................galifardeu

............................C.............................

calentar...................................calfar, caldejar.....................escalfar

calidad....................................calitat....................................qualitat

calvicie...................................calvicie, calvea......................calbesa

calvo......................................calp, pelat...............................calb

calzoncillos............................calçons...................................calçotets

caminante..............................caminant.................................vianant

centelleo................................centelleig, brillantor................pampallugues

cercano..................................propenc...................................proper

cerilla.....................................misto.......................................llumí

cisne......................................cisne........................................cigne

cizaña....................................margall, jull, coeta...................cugula, zitzània

código....................................codic......................................codi

comadrona.............................comare...................................llevadora

comedero...............................gamella...................................obi

cordero..................................corder.....................................anyell

curiosidad..............................curiositat, dotoreria................tafaneria

..........................CH...........................

charlar...................................charrar, raonar........................xerrar, garlar

chaval....................................chicon.....................................vailet, marrec

chillar.....................................chillar.....................................xisclar

chispa.....................................purna......................................espurna, guspira

chocolate...............................chocolate.................................xocolata

chuleta...................................chulla.......................................costella, mitjana

chupete..................................chupo, pipo..............................pipa

.............................D............................

dato........................................senya......................................dade

delfín......................................galfi........................................dofí

deporte...................................deport.....................................sport

derrumbar...............................derrocar, solsir, afonar...........enrunar

desazón...................................desfici.....................................neguit

despedida................................despedida...............................acomiadament

desván.....................................andana, porche, sostre...........golfa

diarrea.....................................diarrea, cagueta, cagueroles..cagarrines

disparo....................................dispar......................................tret

drogueria................................drogueria.................................adrogueria

dueña......................................ama.........................................mestressa


..............................E...........................

ebano....................................ebani....................................eben, banús

edificar.................................edificar.................................bastir

embestida.............................embestida.............................embranzida, escomesa

emboscada...........................emboscada, celada...............parany

empalmar.............................empalmar, empiular..............acoblar

enaguas................................sinagües................................enagos

engorroso.............................engorros................................enfarfec, destorb,nosa

escalón.................................escaló....................................esgraó

esfinge..................................esfinge..................................esfinx

espejo....................................espill.....................................mirall

evidente.................................evident.................................palès

exento....................................exent....................................exempt


..............................F...........................

faena.......................................faena, quefer..........................feina

familiar...................................familiar...................................casolà

fantoche.................................porrito, ninot...........................patum

fastidio...................................fastidi, reguiny........................enuig, empipament

feto........................................feto..........................................fetus

filón.......................................filó...........................................mena

fontanero...............................fontaner...................................lampista

fregadero...............................escurador, bassia, bassiol.........aigüera, fregadora

fresa......................................fraula, fraura.............................maduixa

fuelle.....................................mancha, mancho.......................manxa

.............................G...........................

gamo.....................................gam............................................daina

gamuza..................................gamuça......................................isard

gañote...................................gargamell, ganyils......................ganyot

garabato................................gancho, garguilot, garramancho...gargot

gazapo...................................cachap.......................................judricons

gentuza.................................gentola, chusma.........................purría, genteta

glúteo...................................gluteu..........................................gluti

goloso..................................llepol, galema..............................llaminer, golut

grandullón...........................grandaç........................................ganàpia

guiño...................................guiny, guinyada...........................cluc

.............................H...........................

habichuela.............................fesol, fresol...............................mongeta

hacha.....................................astral, estral..............................destral

harapo....................................pendo.......................................parrac

hedor......................................pudentor, fetor, pudina..........bravada,fortor,pesta

héroe......................................heroe........................................heroi

herramienta............................ferramenta, ferrament..............ena, atuell

hojalata...................................llanda.......................................llauna

hoy.........................................hui............................................avui

huelga.....................................folga.........................................vaga

hundir.....................................afonar, enfonar.........................enfonsar, enclotar

..............................I............................

impaciencia.............................impaciencia..............................frisança

inagotable................................inagotable.................................inexhaurible

índole.......................................indole........................................tarannà

infortunio.................................infortuni, malastre.....................dissort

ingeniar....................................ingeniar......................................enginyar

investigación............................investigació, investigament........recerca

..............................J...........................

jadear.......................................pantaixar.................................esbufegar

jefe...........................................cap...........................................capitost

jofaina......................................safa, platera.............................palangana

juerga........................................bromeig, chala, gorja,juguera...xerinola

juguete......................................joguet.......................................joguina

juicio.........................................enteniment, juï.........................judici

juvenil.......................................jovenil......................................jovenívol

..............................L..........................

ladilla.........................................lladella, llaella.........................cabra

ladrido........................................lladrit, lladrada, clapit.............lladruc

lastimar......................................llastimar, amolar, espentolar....malmetre

latido..........................................glatit.........................................batec

loco............................................foll............................................boig

..............................M.........................

magullar.....................................cascar, caixcar......................masegar

malo...........................................roïn, roï.................................dolent

manada......................................manada.................................ramat

manantial...................................manal, ullal, naiximent.........deu

manteca.....................................manteca, sagi........................llard

marioneta..................................porrito...................................titella

marisma.....................................mareny.................................maresme

mecer.........................................engrunsar, acaronar.............gronxar

molleja.......................................morella..................................pedrer

muchacho..................................chic, chicot, chicon...............noi

..............................N..........................

naturaleza..................................naturalea................................natura

niño............................................chiquet, manyaco, nano........nen, nin

novillo........................................jonec, tercenc........................novellnu

nublado......................................nusol, ennuvolat, nuvolat......rúfol

nudillo........................................nuguet...................................nus·artell

..............................O..........................

oido........................................oit..............................................oïda

osado......................................gosat, agosat..............................agosarat

osamenta................................ossamenta..................................carcanada

otoño......................................automme, primavera d'hivern.....tardor

..............................P...........................

palco..........................................naya......................................llotja

paro............................................folga, desocupació................atur

pasacalle.....................................pasacarrer.............................cercavila

pasmar........................................espasmar, esquallar-se..........destarotar

patata..........................................creïlla....................................patata

pavo............................................tito, polit, titot.......................gall dindi

peonza........................................trompa, trompija, trompellot..baldufa

pequeño......................................menut, chicotet.....................petit

pillo.............................................pillastre.................................murri, bretol

pisar.............................................chafar, calcigar.....................trepitjar

poso.............................................solage, gargalada, pos...........pôsit, marro

pozal, cubo..................................poal.......................................galleda, pujol

..............................R..........................

racimo.........................................changlit, bagot......................raïm, gotim

raposa..........................................rabosa...................................guineu

raudo...........................................veloç.....................................rabent, llampant

recargar.......................................recarregar.............................enfarfegar

recato..........................................reserva, pudor, modestia......decórum

recreo..........................................recreu....................................esplai

rizo..............................................zull, refillol............................zinxol, floc

roscón..........................................roll.........................................tortell

rudo.............................................grosser, rut.............................barroer

..............................S...........................

sabañón.......................................prunyo.................................penelló

sabihondo....................................sabut, docte, resabut...........setciencies

salir, salida...................................eixir, eixida..........................sortir, sortida

saltamontes..................................saltamartí.............................llagosta

sandía..........................................meló d'aigua, meló d'Alger...sindria

seguridad.....................................seguritat................................seguretat

semana........................................semana..................................setmana

sendero........................................sender, passera, caminal.......viarany

sentado........................................assentat.................................assegut

se puede......................................es pot.....................................cal

servicio........................................servici....................................servei

servilleta......................................torcaboca, tovalleta...............tovalló

síntoma........................................sintoma..................................simptoma

sirvienta.......................................serventa.................................minyona

sufrido.........................................patit, sofrit..............................sofert


..............................T...........................

tapete..........................................tapet........................................sobretaula

tarde............................................vesprada, vesprà.....................tarda

tartamudo....................................tartamut, botijos.....................quec

tener............................................tindre......................................tenir, haure

tieso.............................................ert, tes, estirat........................encarcarat

tipo..............................................tipo..........................................tipu

tirada...........................................tirage.......................................tiratge

tonteria.......................................badoquería, borinotada, figada..bestiesa

torrija..........................................llesca en ous...........................torrada de Sta. Teresa

travieso.......................................guilopo, ravachol....................entremaliat

tuerto...........................................tort..........................................borni

..............................U...........................

umbría..........................................ombría, ombrage, ombrío......bac, obaga

..............................V...........................

verbena........................................verbena..................................revetlla

vejestorio.....................................velluç.....................................carraca

víspera.........................................vespra.....................................vigilia

voltereta......................................volantí, giravela, corumbela...tombarella

vomitar........................................bossar......................................perbocar

..............................Y...........................

yesero..........................................algepser...................................guixaire

..............................Z...........................

zarandear....................................erejar, ererar, sacsar..................sacsejar

zopenco.......................................soquellot...................................gamarús

www.valenciafreedom.com

www.valenciafreedom.com dijo

La lengua valenciana es anterior al catalán..el catalán no tiene siglo de Oro ni lo tendrá nunca. La lengua balear tuvo un diccionario y una gramática ANTES que el catalán fuera normalizado..

Decir que la lengua valenciana y la balear son dialectos del catalán sólo de demuestra tener una gran incultura así como haber comprado libros de editoriales como Larousse a quien el gobierno catalán pagó millones porque incluyera esa mentira en su texto...

www.valenciafreedom.com

Núria

Núria dijo

És igual si d'aquesta llengua se'n diu valencià, balear, català o andorrà, el que està clar és que tot són variants d'una mateixa llengua. O és que potser no ens entenem els uns als altres, quan parlem?! Si comencem a mirar amb lupa les petites diferències arribarem a la conclusió que el castellà té un nombre reduidissim de parlants, perquè hauríem de començar a comptar l'argentí, el peruà, el cubà, el mexicà, etc. Algú dubta que siguin una mateixa llengua?!

y que?

y que? dijo

Me parece una memez el dabate. Yo hablo catalan de Barcelona, y haver las expresiones o palabras que se utilicen en Barcelona o en Valencia son diferentes es un hecho, y que? Acaso uno de Girona, Lleida o Mallorca se expresan igual? pues no. Se espresa igual un Mexicano que un Gallego? Pues no, es diferente idioma? pues no, es castellano igual. Ha que saber diferenciar que es una lengua madre, un idioma y un dialecto, para algo no somos estupidos o si? Hasta el habla de un ingles se diferencia del de un estadounidense. Ganas de crear debates. Igual dentro de mil millones de años, el valeciano i el catalan seran lenguas diferentes, pero de momento son solo una.

Blavets a castella

Blavets a castella dijo

primer de tot, dir que a valencia hi ha molt blavet que no sap a on viu, i com a bon blavet sempre escriu a castella, no fa us de la llengua i li dona igual com es diga, solament volem la separacio.
jo tinc una cosa clara, parle valencia d'una llengua que li diuem catala
blavets podeu ficar tantes diferencies com vulgau, pero la gent a cultura sap que es la mateixa llengua

zpmiente dijo

eso los saben los catalanes como tu, que seguro que te haces pasar por catalán.

zpmiente dijo

por valenciano, perdona

juan

juan dijo

yo e nacido en valencia y hablo solo español.Es lo mejor para que no se confundan los catalanes.el 80 por cien de la poblacion de valencia habla español

Angel

Angel dijo

Si nomes sas català o valencia i et parlen en castellà no ten anteres de res. Si nomes sas català i et parlen en valencia u entens. Si algu pot negar aixo raonadament, q conteste, si no, dixeu de dir q son diferents.
Diferencies n'hi han, sense anar mes lluny, entre el meu poble i el del costat (10 km), hi han un munt de diferencies, com voleu q parle identicament un q viu a girona i un de valencia, si de girona a valencia hi ha 500 km ?
I pel q fa al crac mediatic q a recitat totes les diferencies entre el català i el valencia, q sapigue q n'hi han mes segurament entre el q parla un de roses i un de la riba del ebre, q entre valencia i català com ell a dit.
Si tingues tant de temps i tanta necesitat de donar bombo al asunto com tu tens, et redactaria un parell de pagines sobre la diferencia entre el parlar a la rapita, i el parlar a alcanar, amposta o ulldecona, q estan a menos de 15 km. I tots parlem catala, en alguna de les seues variants.
I ia per acabar, per favor, com tens els nassos de defensar el valencia parlant en castella?

zpmiente dijo

es como decir que el portugués no existe porque se parece mucho al gallego....

una solemne bobada.

adversario?

adversario? dijo

Es como decir que el andaluz es una lengua porque no es calcado al castellano "oficial".

una solemne bobada.

zpmiente dijo

Sabes que hay mucha mas diferencia.

No insistas.

Anónimo

Anónimo dijo

con tanto fanático suelto por el mundo todo va estupendo!

SentidoComun

SentidoComun dijo

Además de falso, hay mentiras. Cuando dices "valenciano" y luego catalán; a qué catalan te refieres?

Por ejemplo, en un sitio dices que los catalanes hacemos la negación usando el "pas". El pas solo se usa en las comarcas de gerona y en la Catalunya norte. Los de Barcelona, por ejemplo, no lo utilizan. Bueno, mejor lo retiro, que sino me vas a decir que el hay una lengua aparte que se llama "barcelonés".

Por esa regla, cada província tendría una lengua diferente. Es como la broma que le hicieron al "señor" Zaplana cuando era presidente de la generalitat valenciana. Aunque no hable catalán (o valenciano, como dice el) lo entiende perdectamente. Una periodista de TV3 le preguntó (en catalán), sobre varias questiones y el las respondió. Al final, la reportera le dijo: ha entès tot el que li he dit (ha entendido todo lo que le he dicho?). Zaplana contestó: naturalmente que la he entendido. Y después la chica le dijo: pues es muy extraño, le he hablado en catalán, y usted solo entiende el valenciano. El pobre zaplana no sabía qué decir y al final terminó por contestar: lo siento, no voy a entrar en este juego.

Ya no sabéis como manipular a la gente.

Anónimo

Anónimo dijo

El valencià SEMPRE ha sigut una llengua diferent al català, i SEMPRE va a continuar sent-ho, per molt que cada vegada siguen més incults els que ho neguen.
NO MOS FAREU CATALANS!
I Catalunya mai ha sigut, ni serà un país!

Valenciaesllengua

Valenciaesllengua dijo

PERO MIRALOO! Si anda por aqui el Zpmiente, pensaba que pasabas olimpicamente de lo del valenciano y catalán, me alegra saber que gente como tu tambien es culta en este ambito.
Desde Valencia:

Moltes Gracies, i estic esperant el teu en molta ilusió.

Josep Oriol

Josep Oriol dijo

Entre el valenciano, el mallorquín, el catalán de Aragón o el del sur de Francia pueden haber las mismas diferencias dialectales con el catalán de Catalunya que las que tiene el argentino, el cubano, el mejicano o el español que se habla en Estados Unidos; en todo caso estudiad un poco de filologia que no os irá nada mal para ejercitar la neurona. Ai blaveros que pena nos dais...

cesar

cesar dijo

yo soy del bierzo leon en el bierzo se habla gallego y no decimos que es berciano tiene palabras diferentes que el gallego de galicia pero es gallego igual y no pasa nada

Josep Oriol

Josep Oriol dijo

Ole, cesar, puxa el Bierzo. Conservarlo que es hacer cultura no como otros que no lo valoran.

Luis, el Valenciano

Luis, el Valenciano dijo

Ay, los catalanistas siempre con la misma canción, con la solemne memez de si el español de Argentina o el acento andaluz, bla, bla, bla, mariconadas todas que oyeron un día de una político mediocre que se apunta a "totes les charraes de poca monta que se fan en televisió y demés prensa rosa"

Mira, pues no, no "borinot", no. Que no tienes ni puta idea.

El Valenciano es una lengua con personalidad propia, una lengua q se viene escribiendo desde hace varios siglos y hablando desde más siglos aún. Una lengua que es sentida por su pueblo y que así la denomina.

Sí tú te la quieres apropiar, tendras que demostrar al menos, que esto no es así, porque eres tú, el temerario invasor que quiere desmontar el hecho social (y también jurídico, por cierto).

Por tanto, no me vengas con la explicación tópica de... decir q valenciano y catalan no,es lo mismo es como decir que español de EE.UU y español de ... no es lo mismo.... "ay eso he oído por la Tele...". Bah, coño, que huevos es eso? Eso es una explicación? Eso es una argumentación? Eso es la demostración de no tener ni puta idea, es una explicación vaga, imprecisa e incoherente, que se aleja del tema, que no aporta nada.

Precisamente la utilizáis tanto porque es equívoca. Por eso la utilizáis.

Micalet

Micalet dijo

Luis, després de l'última intervenció, no trobe paraules per rebatre els teus arguments.
Quina coherència, quina riquesa d' arguments, lliure de prejudicis. Ets el meu idol, "Luis el valenciano, for ever "

Anónimo

Anónimo dijo

Luis, tu vols que algú t'expliqui per què català i valencià són la mateixa llengua.
Doncs bé, l'explicació és molt curta o molt llarga. La curta (perquè és que això sembla una conversa de tontos) és que és evident, tant evident com que un andalús i un castellà parlen la mateixa llengua (encara que et sembli una "memez"). Però el cas és que tú vols la llarga ja que et negues a acceptar tota evidència. Doncs bé, l'explicació llarga te la donarà qualsevol filòleg, qualsevol persona amb coneixements lingüístics (està acceptat oficialment que tu i jo parlem la mateixa llengua, per gent amb molts més coneixements que tu i que jo) i sense inclinació política, que és el més important.

Et queixes de la falta d'argumentació que dóna Josep Oriol, però és que tu argumentes per defensar que el valencià i el català són llengües diferents (això és el debat dels tontos) que "El Valenciano es una lengua con personalidad propia (...)" i tot això que dius. I no entenc la contradicció entre això i que sigui la mateixa llengua que el català. Em sembla que el problema és senzillament polític. Si és un problema de denominacions, no hi ha problema, perquè per tu que se li digui valencià el diferencia del català. Per tu, per tant, que els escocesos anomenin "scottish" al seu idioma, converteix el parlar d'escòcia i el d'anglaterra en dues llengües diferents. "Sí tú te la quieres apropiar" dius... mira, per parlar de política, entra a les files del pp i intenta anar pujant graons... si vols parlar de llengües, sigues una mica menys demagog que ningú no es vol apropiar de res, aquí, tu parles valencià, jo parlo català, l'altre dia estava demanant a una amiga que em parlés sobre el lleidatà... això no treu la realitat que és que són la mateixa llengua.

Anónimo

Anónimo dijo

http://es.wikipedia.org/wiki/Valenciano#Debate_pol.C3.ADtico

Té, mira't-ho. Informa't en un medi de qualitat i apolític on no et mengin el tarro.

Yo mateix

Yo mateix dijo

La wikipedia la fa qui vol T.T

Ademes dels diners que han pagat la Generalitat de Catalunya per a fer el valencià català.. A mi me consta, segons llibres mijans i articuls... que el valencià es la llengua provenent del llatí i no de cap atra que es va originar basicamente per les costes de valencia-alacant i que parlaben els mossàrabs.. Si els catalans parlen lo mateix que mosatros.. parlen el valencià, tipic de valencia i que parlaben els mossàrabs.. que mossàrab vol dir "Cristiá que per les invasions arabs ha tingut que convertirse'n al arabisme" i n'hi han moltisimes probes.. com eixe llibre que va escriure un arab i que dia que que els mossàrabs en els que ell vivia parlaben un romanç.. Jaume I dia que cuan va arribar a valencia i la va afegir a la corona d'arago i no corona catalana-aragones lo regne de valencia parlaven un romanç paregut al que parlaba ell.. que era provençal i no català..

Aixina que el que parlen en valencia es una llengua provenent directament del llatí que es va formar a les costes valencia-alacant.. Si els catalans tenen que cambiar la seua llengua per a ferla mes pareguda al valencià i viceversa per a fer la mateixa llengua.. Si tornaren els seus antepasats... Molt decepcionats es quedarien.. Ademés de que pots trobar per moltisims parts que el valencià es una llengua totalment independent de la catalana..

Per exemple, un historiaor parlaba de que ell en u dels seus viages per camí sant va trobar mes d'una esglesia que posaba el pare nostre en diferents llengues.. una era el Valencià... el mismisim Cervantes dia que el valencià la denominaba com la "simpatica llengua valenciana".. el valencià SEMPRE ha sigut a nivell oficial una llengua funs el segle XX en el conflicte llingüistic que ale vinga.. ara anem a dir que es una variant del català quan sempre ha sigut una puta llengua.. Aixina que..

CATALANS.. o parleu vostra llengua i mosatros la nostra.. o si es la mateixa llengua parleu valencià tipic de valencia.. Punt, no te atra..

Aixina que si ademes cambieu el "e" per "i" o el "Hom" per "Se/Es" com en valencià.. crec que teniu un problema perque el Valencià va tindre un segle d'or i el "català" no..

Aixina que.. Ademés no vingau en els arrels dels collons perque el valencià prové del llatí.. es l'unic arrel que compartim.. I si el valencià vinguera del català.. ya es hora de que siga una llengua diferent perque te unes diferencies del copó.. totes les llenguas avans eran dialectes del llatí aixina que..

I després veniu que si el valencià es una barreja de català i castellà.. Ja!
Vos guanyem en originalitat, anema posar uns exemples..

Català/Valencià

Sortir/Eixir (Osiga com frances no?)
Patata/Creïlla
Tombar-se/ Tombar-se o Chitar-se
Préssec/ Brasquilla (Osties atra vegada com en frances)
Temps/Orage
Robar/Furtar
Comprar/ Comprar o Mercar
Arribar/ Arribar o Aplegar (Segons la situacio)
Toro/ Bou
Aqui/ Açì
Aixafar/ Esclafar o chafar
Tenir/ Tindre (Molt paregut al castellà eh ;))
Tarda/ Vesprada (pronunciat vesprà, com totes les -ada)

I encara mes.. Aixina que...

Si no teniu segle d'or no lo agarreu dels demes.. Treballeu per a tindre-ho!

Anónimo

Anónimo dijo

eso de las diferenciass esta un poco bastante mal ehh!!

a ver si investigas un poquitoo mas y lo arreglass!!

mosatros? eso lo dicen als personas mayores de los puebloo, pero esta mal dixooo!!

yo te aconsejaria a que escucharas a gente hablar valenciano y rectifiques un poco esas diferenciass

Anónimo

Anónimo dijo

yo mateix:

es diu gitar-se no chitarse !!

per favorr, si no sabeu les diferencies ni fins i tot escriure-las, no fiqueu res!!

com a valencià que soc, em dona una mica de vergonya llegir aço!!

Rafel

Rafel dijo

No es tracta de guiar-nos per les múltiples diferéncies léxiques i gramaticals que pugui haver-hi entre el valencià o el català,o també puc incloure el de "ses illes",ni tampoc pel sentiment nacionalista que cadascú pugui tenir. Són llengües que tenen ses diferències , i això no ho pot negar ningú, cada una d´aquestes llengües segons el territori on es troba té les seves particularitats, perquè totes han evolucionat de diferent manera. Totes les llengües s´han d´estimar, i cap ha d´esser més que una altra. Jo per exemple sóc de l´empordà , concretament de l´Escala, i l´article salat no es fa servir a l´Escala, a altres llocs de l´empordà sí, com per exemple Begú, però jo no l´he sentit mai en l´entorn que m´he mogut, però m´encanta fer-lo servir, i estic per sobre de tots aquests convencionalismes com els que tracteu aquí. ! Nens ¡, el que més importa és saber valorar les diferents formes de les llengües, saber tractar oralment o per escrit el lèxic de valencià com el de mallorca !!!

Anónimo

Anónimo dijo

"es diu gitar-se no chitarse !!

per favorr, si no sabeu les diferencies ni fins i tot escriure-las, no fiqueu res!!

com a valencià que soc, em dona una mica de vergonya llegir aço!!"

Què no ho veus, company, que ho fan amb la intenció d'acostar-se al castellà, per sentir-se més diferenciats dels catalans?

No al imperialisme catalanista

No al imperialisme catalanista dijo

che tu !!! si el valencia y el catala son tan iguals com digueu alguns malinformats, ya que nian documents que donen fe de que el valencià mol abans que el català,i es mes, sabent a ciencia certa que a principi del segle pasat,el català encara estava considerat dialecte del provençal.... perque no li diguem a valència "valenciá" , y a catalunya valencià de Nord...? no? que mes dona , aixina es posible que s'els apegue algo de cultura, ya que, el que es pasa pareix ser, es un poquet de falta de identitat.......

Ha !!! un apunte, lo digo en castellano para que todo el mundo se entere, Hitler dijo:" todos los que hablan alemán, son alemanes , he invadio un pueblo que hablaba checo....( ojo!!! y sin la opinión del pueblo checo...)

Anónimo

Anónimo dijo

Majete, et diré tres coses:
La primera és que em sembla una mica patètic haver llegit ja tres cops per aquí aquesta tonteria de Hitler, l'alemany i el txec, que has llegit per aquí i t'ha agradat molt, suposo que perquè t'agraden els jocs de paraules amb significats manipuladors i perversos. És una patètica insinuació de varies coses sense sentit: que els catalans som nazis, que us volem envair, i que la vostra llengua és diferent que la nostra. Si és que dient aquesta frase et sents bé, i creus que dient les coses com donant-les per suposat, seran veritat...
En segon lloc: de malinformats res, tú ets el malinformat, primer estúdia fil·lologia, deixa de banda la teva tendència política a la dreta rancia i a l'anticatalanisme, i després tingues moral de dir barbaritats a tort i a dret. I això del provençal que dius, només demostra una cosa: a tú no t'importa quina és la veritat, a tú el que t'importa és què es considera, tú vols que la gent es cregui les teves mentides, encara que siguin mentides plenes de demagògia i manipulació. Doncs sí, i més endavant resultava que totes les llengües d'espanya a excepció del basc eren "dialectos" del castellà. Si és que us agrada la ignorància eh? estudia òstia, burro.
I mira sí, en l'últim que dius estic d'acord. Jo parlo valencià, cap problema. Vosaltres li dieu d'una manera, nosaltres d'una altra, i això és completament respectable. Jo puc dir que tú parles català i tú pots dir que jo parlo valencià. I bé, a nivell fil·lològic, s'acostuma a dir català, per millor fidelitat històrica, però evidentment al carrer ambdues denominacions són correctes.

carmen

carmen dijo

La verdad es que todos aquellos que decis que catalan y valenciano son lenguas diferentes me dais lastima pena y risa a lavez. No se como teneis la catdura moral de decir que son distintas es que no os dais cuenta de que las diferencias que exponeis son tonterias es como si digerais que el ingles de Londres y el de Nueva York son idiomas distintos o que los que viven en Argentina no hablan castellano...sois super incultos me alegro de no ser como vosotros

CATALAN = VALENCIANO= MALLORQUIN !!!

Escribe tu comentario


Si prefieres firmar con tu avatar, haz login
Inserta un emoticono

Sobre este blog

Avatar de zpmiente

CATALUÑA HACIA EL FASCISMO

Desmontando el mito catalán

Ni mas altos, ni mas guapos, ni mas rubios... ni mas europeos, ni por supuesto mas trabajadores, ni mas productivos....

Cataluña es una región de España que por culpa del nacionalismo y de una sucesión de pésimos gobiernos está perdiendo fuelle dentro de la economía española y europea. El mito catalán se derrumba.

En esta página vamos recopilando toda una batería de artículos aparecidos en distintos medios de comunicación que así lo atestiguan.

Cataluña no está sabiendo adaptarse a este nuevo modelo económico competitivo a escala mundial, acostumbrada al amparo de los sucesivos gobiernos, a las subvenciones públicas, a un proteccionismo excesivo... sólo les queda el tan trillado recurso de echar a "Madrid" la culpa de todos sus males, pero cada vez más personas sensatas se dan cuenta que sólo la mala gestión de los distintos gobiernos catalanes es culpable de su actual deriva económica.

Efectos de una Cataluña independiente


ver perfil »

Tags